6 lipca 2018|W Ochrona wilków, Polska

Podkarpacie - szkody i kolizje drogowe z wilkami

W pierwszym półroczu 2018 roku doszło do 54 ataków wilków na zwierzęta hodowlane i domowe. Jest to 37 % wzrost liczby szkód w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku i 18,5 % do pierwszego półrocza 2016 roku, kiedy wilki atakowały zwierzęta hodowlane i domowe odpowiednio 34 i 44 razy. Najczęściej atakowane były owce – 30 razy, a ponadto psy, bydło, konie – 3 razy, kozy oraz hodowlane daniele. W jednej z miejscowości wilki zaatakowały stado kóz, wykorzystując zniszczenia w ogrodzeniu jakich dokonał niedźwiedź. Na zniszczonym ogrodzeniu – siatce stwierdzono włosy niedźwiedzia, a na błocie przy ogrodzeniu tropy niedźwiedzia i wilków.

W pierwszym półroczu doszło do 3 kolizji drogowych z wilkami. W jednym przypadku wilk zginął, a samochód został uszkodzony w znaczącym stopniu.

Szczegółowe dane dotyczące szkód są dostępne w RDOŚ w Rzeszowie.

Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie