1 marca 2019|W Ochrona wilków, Polska

Wilki w Lasach Pilickich

Leśnicy z Nadleśnictwa Opoczno poinformowali nas o występowaniu wilków w lasach nadleśnictwa, które są częścią Puszczy Pilickiej. Pierwszego wilka zaobserwowano w 2009 roku w kompleksie leśnym w okolicach wsi Brudzewice. W 2011 roku w młodniku sosnowym znaleziono norę wilczą wykopaną w piaszczystym podłożu. Był to pierwszy dowód rozmnażania się wilków na terenie nadleśnictwa. Od tamtego czasu wilki stale bytują w okolicach Opoczna. Ich obecność jest stwierdzana regularnie w kompleksach leśnych położonych między Smardzewicami a Drzewicą. Leśnicy widują wilki, słyszą ich wycie, odnajdują tropy i odchody. Wielokrotnie znajdowali też ich ofiary. Najczęściej były to sarny, nieco rzadziej dziki i jelenie. W zimie 2018/2019 w tym rejonie odnotowywano obecność od 1 do 6 wilków (obserwacje bezpośrednie i tropy). Wydaje się więc, że rodzina wilcza zamieszkująca lasy nadleśnictwa liczy co najmniej 6 osobników. W dniach 4-6 stycznia 2019 roku foto-pułapka zarejestrowała jednego wilka.

Tomasz Bracik