Lekcje o wilkach w Ciechowie

Edukacja jest jednym z najważniejszych filarów strategii ochrony gatunków Fundacji SAVE Wildlife Conservation Fund. Dzięki edukacji ekologicznej możemy skutecznie i długofalowo działać na rzecz ochrony przyrody. Z tego powodu współpracujemy ze szkołami, by przybliżyć uczniom biologię i ekologię wilków.

W tym tygodniu Roman Gula z zespołu Fundacji SAVE Wildlife Conservation Fund przeprowadził trzy lekcje na temat wilków w Szkole Podstawowej w Ciechowie. Słuchaczami byli uczniowie w wieku od 6 do 14 lat, którzy zadali nam wiele ciekawych pytań. Uczestnicy chcieli dowiedzieć się między innymi:

– czy wilki wyją do księżyca?

– czy wilki można wychować?

– czy wśród wilków występuje osobnik alfa?

Cieszymy się, że dzieci i młodzież wykazują zainteresowanie tymi fascynującymi drapieżnikami. Mamy nadzieję, że ich entuzjazm spowoduje, iż nasze społeczeństwo będzie coraz lepiej akceptować zwiększającą się liczebność wilków w polskich lasach.

Magda Strzała