OCHRONA SŁONI

Ochrona słoni

W ciągu 100 lat utraciliśmy aż 90% słoni!

Słoń afrykański to największy żyjący ssak lądowy na świecie. Zwierzęta te są ikoną afrykańskiego krajobrazu, a ze względu na swoje rozmiary nie mają naturalnych wrogów. Jednakże w wielu krajach afrykańskich ich populacje zostały mocno przetrzebione. Degradacja środowisk, długoletnie okresy suszy i kłusownictwo to główne wyzwania, które zagrażają tym ssakom. Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, w ciągu najbliższych 20 lat słonie bezpowrotnie znikną z powierzchni Ziemi.

A zwierzęta te pełnią niezwykle ważną funkcję w ekosystemie – zachowania pokarmowe słoni przyczyniają się do odmłodzenia roślinności i rozmnażania wegetatywnego wielu gatunków roślin.

Słoń i żyrafa
Dwa słonie w Afryce

Jak Fundacja SAVE chroni te majestatyczne zwierzęta?

W północno-wschodniej Botswanie prowadzimy działania na rzecz odtworzenia i utrzymania korytarzy ekologicznych. Przyczynia się to do znacznego ograniczenia konfliktów z lokalnymi społecznościami i umożliwia bezpieczne wędrówki słoni.

We współpracy z Ministerstwem Dzikiej Przyrody i Parków Narodowych w Botswanie latem 2020 roku wyposażyliśmy i ponownie uruchomiliśmy wodopój dla słoni. Prace obejmowały czyszczenie, zmianę obudowy, przykrycie głowicy odwiertu, wymianę 1000 metrów rurociągu między studnią a punktem poboru wody, rejestrację studni, instalację nowej pompy o dużej wydajności zasilanej energią słoneczną oraz zbudowanie ogrodzenia elektrycznego zasilanego energią słoneczną, by chronić sprzęt wokół studni. Dzięki temu 80-kilometrowy korytarz ekologiczny między deltą Okawango a niecką Makgadikgadi został udrożniony, a dzikie zwierzęta ponownie uzyskały dostęp do sąsiedniego parku narodowego.

To wszystko jest możliwe dzięki Twojemu wsparciu. Dziękujemy za Twoją pomoc!

SAVE-Wildlife-Artenschutz-nachhaltig-in-Afrika-Botswana

Kebadiretse Mosepele, pracownik Ministerstwa, dziękował za renowację wodopojów: „Renowacja pojawiła się we właściwym czasie! … Nie tylko pomaga zwierzętom, ale może również generować dochody jako atrakcja turystyczna. Odkąd woda znów zaczęła płynąć, korzystają z tego miejsca nie tylko słonie, ale także żyrafy, lwy i inne dzikie zwierzęta”.

Wesprzyj ochronę słoni w Botswanie