OCHRONA

DZIKICH ZWIERZĄT

OCHRONADZIKICH ZWIERZĄT

O nas

SAVE Wildlife Icon Vision

Nasza wizja

Świat, w którym wszystkie istoty na Ziemi żyją w pokojowej koegzystencji oraz prowadzą zdrowe i godne życie w harmonii z naturą.

SAVE Wildlife Icon Mission

Jaka jest nasza strategia?

Wymieranie gatunków na Ziemi postępuje w zawrotnym tempie – stanowi to część katastrofalnego zachwiania równowagi środowiska. Drastyczne spadki liczebności i wymieranie gatunków, a także kurczenie się naturalnych środowisk, które są częścią zróżnicowanego i złożonego ekosystemu naszej planety, mają poważne konsekwencje dla wszystkich żywych istot. Naturalne ekosystemy – podstawa naszego bytu – znikają.

Chcemy zatrzymać tę niepokojącą tendencję.

Z tego powodu w 2011 roku założyliśmy Fundację SAVE w Polsce. Chcemy położyć kres degradacji dzikiej przyrody i realizować projekty służące ochronie gatunków. Nasze doświadczenia nauczyły nas szczególnego szacunku dla naturalnych ekosystemów. Zyskaliśmy też świadomość tego, że ochrona gatunkowa jest nierozerwalnie związana z pracą nad zrównoważonym rozwojem i edukacją. Na tym opiera się strategia naszej działalności.

SAVE Wildlife Icon Ansatz

Jak działamy?

Praca Fundacji SAVE obejmuje monitoring, edukację społeczeństwa, badania naukowe oraz promowanie obywatelskiego zaangażowania w ochronę przyrody. Chcemy także wpływać na rządzących i konsumentów oraz nakłaniać ich do większej odpowiedzialności za środowiskowe konsekwencje ich działania.

Jesteśmy pewni, że tylko pracując wspólnie z lokalnymi społecznościami i samorządami, będziemy mogli wprowadzić skuteczne rozwiązania służące ochronie dzikiej przyrody w Polsce. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, współpracę czy zaangażowanie finansowe. Działaj razem z nami – czekamy na Ciebie!


Nasze podejście

Ochrona gatunków poprzez edukację i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – na tym założeniu opieramy wszystkie nasze projekty. Pracujemy wspólnie z lokalnymi mieszkańcami i umożliwiamy działania generujące dochody tam, gdzie są one potrzebne.
Dzięki naszym projektom edukacyjnym budujemy pomosty dla przyszłych pokoleń – tak, aby dzika przyroda znów stała się naturalną częścią życia.

NASZE WARTOŚCI

Szacunek

icon Abzeichen

We wszystkich naszych relacjach i komunikacji kierujemy się wzajemnym szacunkiem, życzliwością, uprzejmością i wiarygodnością.

Działanie z sensem

Icon Blatt Hand

Chcemy działać w dobrym kierunku – to nasza motywacja i podstawa naszej pracy.

Odpowiedzialność

Icon Hände

Dotrzymujemy słowa i wypełniamy obietnice.

Rozwijanie potencjału

Icon Entwicklung

Różnorodność to wartość. Doceniamy każdy wkład w nasze projekty, bowiem wiemy, iż ma on potencjał wzmocnienia całości naszych działań, zarówno w Afryce, Azji, jak i w Europie.

Uczciwość

Icon Intigrität

Działamy zgodnie z naszymi wartościami, przekonaniami i potrzebami. Przedstawiamy uczciwy i spójny obraz Fundacji SAVE. Jesteśmy wierni naszym założeniom oraz szanujemy uczciwość i godność naszych partnerów, darczyńców i pracowników.