NASZE DZIAŁANIA

Projekty dotyczące ochrony przyrody

Wszystkie nasze projekty ochrony przyrody opierają się na edukacji i zrównoważonym rozwoju lokalnych społeczności. Zwierzęta, przyroda i ludzie trwale korzystają z naszego holistycznego podejścia. We wszystkich działaniach stawiamy na trwałość rezultatów.

Działaj razem z nami!


Education4Conservation logotype

Ochrona gatunków poprzez edukację i rozwój społeczeństw – to podejście, na którym opierają się wszystkie nasze projekty. Pracujemy ramię w ramię z mieszkańcami regionów, w których nastąpił konflikt na linii-ludzie-zwierzęta, i wprowadzamy działania przynoszące długoterminowe zyski. Poprzez nasze projekty edukacyjne tworzymy podstawy do tego, aby ochrona przyrody była zwyczajną częścią życia mieszkańców.

E4C