OCHRONA                                                HIPOPOTAMÓW

Ochrona hipopotamów

Populacja hipopotamów się kurczy!

Hipopotam to jeden z tych gatunków, które są dla nas symbolem Afryki. Niestety kłusownictwo i degradacja środowiska spowodowały, że trafił do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych (IUCN) jako gatunek wysokiego ryzyka. Liczba hipopotamów, które wciąż stąpają po powierzchni Ziemi, gwałtownie maleje. Na dodatek szczególnie mocno odczuwalne w ostatnich latach ocieplanie się klimatu też nie poprawia sytuacji tych potężnych zwierząt. Będące skutkiem zmian klimatycznych coraz częstsze długotrwałe okresy suszy stanowią dla hipopotamów śmiertelne zagrożenie!

Obecnie hipopotamy występują tylko w Afryce – w rejonach na południe od Sahary. Na wolności żyje aktualnie około 130 000 hipopotamów nilowych, i zaledwie ok. 2 500 karłowatych.

2 500

Już tylko tyle zostało hipopotamów karłowatych

Hippos in the river
Lars Gorschlueter in Botswana

Dostarczanie wody i pożywienia dla hipopotamów

W 2020 roku Fundacja SAVE uratowała 168 hipopotamów z wysychającej laguny w okolicach Nxaraga. We współpracy z Ministerstwem Przyrody i Parków Narodowych i lokalnymi przedsiębiorcami Fundacja SAVE uzupełniła wodopoje wykorzystywane przez hipopotamy. Pompa zasilana energią słoneczną dostarczała do punktu wodnego 46 000 litrów wody w ciągu 10 godzin. Hipopotamom dostarczono również 30-50 kg siana dziennie na jednego osobnika. Dzięki temu zwierzęta otrzymywały wodę i pożywienie, aż do czasu ich migracji latem 2020 roku. Sprzęt używany do dostarczania wody może być używany przez społeczność Nxaraga w przyszłych projektach.

Akcja niesienia pomocy hipopotamom została bardzo pozytywnie przyjęta przez miejscową ludność – mimo iż oni sami cierpią z powodu skutków suszy, która zagraża ich uprawom i zwierzętom gospodarskim. Chęć niesienia pomocy dzikim zwierzętom pokazuje, że lokalna ludność jest świadoma tego, jak ważny dla ich życia jest naturalne środowisko i że poprzez ukierunkowane działania można je chronić. Taka świadomość jest kluczowa dla skutecznej ochrony przyrody.

Ta akcja ratunkowa to dla nas ważny krok naprzód: dostarczanie pożywienia jest rozwiązaniem krótkotrwałym, ale stanowi symbol skuteczności naszego działania.

Wesprzyj ochronę hipopotamów już dzisiaj

50EUR


200EUR


500EUR


1000EUR