Przekaż swoje 1,5%

Przekaż swoje 1,5%

PRZEKAŻ JUŻ DZIŚ 1,5% NA OCHRONĘ BIORÓŻNORODNOŚCI

8 milionów: całkowita szacunkowa liczba gatunków zwierząt i roślin na Ziemi.

Do 1 miliona: liczba gatunków zagrożonych wyginięciem.
Naukowcy szacują, iż gwałtowna utrata różnorodności biologicznej, którą obserwujemy dzisiaj, jest od 1 000 do 10 000 razy większa niż tempo naturalnego wymierania.

Pomóż nam zapobiec utracie bioróżnorodności. Przekaż swój 1,5% podatku, aby wesprzeć nasze programy ochrony dzikiej przyrody i edukacji ekologicznej.

Nasz KRS: 0000399896

Pomóż teraz!

Twoje długoterminowe wsparcie umożliwia nam planowanie przyszłych działań i ciągłość projektów.

50EUR


200EUR


500EUR


1000EUR


Jak możesz przekazać 1,5% swojego podatku?

  1. Należy wybrać organizację, która jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. Każdą organizację można wyszukać na stronie rządowej, wpisując numer KRS, nazwę lub adres: finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp. Swoje 1,5% podatku można przekazać tylko dla jednej organizacji.
  2. Podczas wypełniania zeznania rocznego PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38), należy wypełnić odpowiednią rubrykę, wpisując numer organizacji, pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS). Nasz to: 0000399896.
  3. Wypełnienie rubryki „Cel szczegółowy”. W swoim zeznaniu podatkowym można wpisać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5%.
  4. Zgoda na udostępnienie danych. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1,5% swojego podatku
  5. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze z 1,5% podatku do wskazanej organizacji pożytku publicznego.