EDUKACJA EKOLOGICZNA WSPIERA                                          OCHRONĘ ŚRODOWISKA

EDUKACJA EKOLOGICZNA WSPIERA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

E4C – Education for Conservation

Rosnąca konsumpcja w krajach uprzemysłowionych sprawia, że międzynarodowe firmy działające w krajach rozwijających się są często nastawione wyłącznie na zysk. Niewystarczające normy prawne, niski poziom edukacji i nierówności społeczne nie pozostawiają społecznościom w tych krajach innego wyboru niż współpraca z takimi inwestorami. Powoduje to trwałe szkody środowiskowe uderzające w lokalne społeczności, a także populacje dzikich zwierząt.

Edukacja ekologiczna w Afryce
Environmental education in Botswana
Education4Conservation logotype

Edukacja oraz rozwój

Z naszego doświadczenia wynika, iż współistnienie ludzi i dzikich zwierząt jest możliwe tylko wtedy, gdy lokalne społeczności mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Aby można było jednocześnie chronić dzikie zwierzęta w perspektywie długoterminowej, podstawowe potrzeby ludzi muszą być zaspokajane w sposób zrównoważony.

Ważnym aspektem jest także czynny udział lokalnej ludności w przedsięwzięciach chroniących przyrodę. Poprzez edukację, wspólne tworzenie i wdrażanie właściwych pomysłów, a także zapewnienie odpowiednich środków, miejscowe społeczności otrzymują możliwość opracowania i realizacji własnych projektów, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i chronią lokalne siedliska dzikich zwierząt.

Education4Conservation logotype

Edukacja i rozwój

Z naszego doświadczenia wynika, iż współistnienie ludzi i dzikich zwierząt jest możliwe tylko wtedy, gdy lokalne społeczności mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Aby można było jednocześnie chronić dzikie zwierzęta w perspektywie długoterminowej, podstawowe potrzeby ludzi muszą być zaspokajane w sposób zrównoważony.

Ważnym aspektem jest także czynny udział lokalnej ludności w przedsięwzięciach chroniących przyrodę. Poprzez edukację, wspólne tworzenie i wdrażanie właściwych pomysłów, a także zapewnienie odpowiednich środków, miejscowe społeczności otrzymują możliwość opracowania i realizacji własnych projektów, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i chronią lokalne siedliska dzikich zwierząt.

Environmental education in Botswana
Wasserpumpe

Partnerstwo

Zarówno w Botswanie, w lasach deszczowych na Borneo, jak i w Europie Fundacja SAVE staje ramię w ramię z lokalnymi społecznościami. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za nowe rozwiązania, które zapewnią edukację i zrównoważony rozwój tamtejszych społeczności. Jesteśmy dla nich godnym zaufania partnerem stawiającym na pierwszym miejscu ochronę dzikich zwierząt.


Nasza działalność w Polsce

W Polsce skupiamy się na projekcie ochrony wilków na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Otwarcie granic w Europie oraz współpraca transgraniczna w celu ochrony dzikiej przyrody pomogły wilkom rozprzestrzenić się na naszym kontynencie. We wschodniej oraz środkowej Europie nadal można znaleźć wiele naturalnych krajobrazów, które zapewniają odpowiednie siedliska dla tych drapieżników. Niestety, tereny te są często zagrożone, ponieważ przeznacza się je na działania gospodarcze. Fundacja SAVE wspiera badania populacji, monitoring rekolonizacji wilków i ich ochronę.

Co więcej, jesteśmy też świadomi braku akceptacji wobec tych drapieżników, a także istniejących mitów i błędnych przekonań w społeczeństwie. Dlatego też organizujemy prelekcje i inne formy aktywności edukacyjnej, aby ludzie mogli przyzwyczaić się do zwiększającej się liczebności wilków w ich okolicach. Wierzymy, iż dzięki temu zwierzęta te będą miały lepszą szansę na przetrwanie w dłuższej perspektywie.

To właśnie poprzez edukację i zrównoważony rozwój lokalnych społeczności możemy stworzyć szansę na ochronę dzikich zwierząt!

Wesprzyj edukację ekologiczną w Afryce i Polsce.

Bądź częścią naszych programów.

50EUR


200EUR


500EUR


1000EUR