Projekty rozwojowe

i edukacyjne w Botswanie

Projekty rozwojowe i edukacyjne w Botswanie

Czym kierujemy się w naszej misji ochrony zwierząt? 

Ochrona zwierząt w Afryce nie byłaby możliwa bez angażowania lokalnych społeczności, wsłuchiwania się w ich potrzeby, a także wspólnego opracowywania działań zapewniających środki do życia, które nie tylko chronią środowisko, ale również przynoszą długofalowe korzyści dla miejscowej ludności.

Drugim filarem, na którym opieramy nasze działania w Afryce jest edukacja dzieci na temat ochrony gatunkowej i wyjątkowej wartości lokalnej przyrody. Poprzez nasze projekty edukacyjne budujemy pomosty dla przyszłych pokoleń – tak, aby dzika przyroda znów stała się naturalną częścią życia.

Dwoje dzieci w szkole
Edukacja ekologiczna w Afryce

Edukacja jest kluczem dla długofalowej ochrony dzikich zwierząt

Chcemy, by dzieci poznały piękno przyrody i doceniły jej wartość. Dzięki temu w przyszłości będą chciały ją chronić.

Co oferujemy dzieciom w ramach naszych projektów edukacyjnych?

  • programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które obejmują edukację ekologiczną, w tym dla grup przedszkolnych wczesnej edukacji i rozwoju
  • warsztaty i wycieczki zorientowane na zdobywanie bezpośrednich doświadczeń obcowania z przyrodą
  • opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym, programy i opieka podczas wakacji
  • pomoc przy pracach domowych
  • stypendia dla młodzieży
  • posiłki i wsparcie psychologiczne

SAVE zatrudnia obecnie 77 osób w 22 wioskach w Botswanie. Prowadzimy edukację przyrodniczą dla 25 grup dzieci w Botswanie. Do końca 2020 roku w projektach edukacyjnych wzięło udział łącznie prawie 14 500 dzieci w wieku od 2 do 18 lat – w tym 4068 dzieci w samym tylko roku 2020. Do końca 2025 naszym celem jest dotarcie z przyrodniczymi programami edukacyjnymi do 62 000 dzieci i młodzieży.

SAVE zatrudnia obecnie 77 osób w 22 wioskach w Botswanie. Prowadzimy edukację przyrodniczą dla 25 grup dzieci w Botswanie. Do końca 2020 roku w projektach edukacyjnych wzięło udział łącznie prawie 14 500 dzieci w wieku od 2 do 18 lat – w tym 4068 dzieci w samym tylko roku 2020. Do końca 2025 naszym celem jest dotarcie z przyrodniczymi programami edukacyjnymi do 62 000 dzieci i młodzieży.

Więcej o E4C
Christa_Kleine-Duerrschmidt

Prace rozwojowe

Sprzedaż koncesji myśliwskich stanowi jeden ze środków finansowych rad wiejskich w północno-wschodniej Botswanie. Niestety, nie tylko zagraża to populacji dziko żyjących zwierząt na tym terenie, ale również nie zaspokaja finansowych potrzeb mieszkańców. Tylko niewielka część dochodu generowanego z tych polowań trafia do lokalnych społeczności wiejskich.


W jaki sposób Fundacja SAVE pracuje na rzecz pokojowego współistnienia ludzi i zwierząt w Botswanie?

Mobilizujemy rady wiejskie oraz komitety ds. rozwoju wsi i współpracujemy z nimi nad zrównoważonymi rozwiązaniami, które pozwolą im wyjść z ubóstwa. Koegzystencja ludzi i dzikich zwierząt może się udać tylko wtedy, kiedy ludzie mają wystarczająco dużo jedzenia i czują się bezpiecznie.

Lars Gorschlueter w czasie akcji ratunkowej hipopotamów
Projekty rozwojowe

Community-based Natural Resource Management

Community-based Natural Resource Management (CBNRM) jest społecznościowym programem zarządzania zasobami naturalnymi, który realizujemy w Botswanie od prawie dekady.
W ramach tego programu rozwijamy kompetencje lokalnych społeczności, co umożliwia im samodzielne podejmowanie zrównoważonych działań generujących dochody. Prowadzimy warsztaty dla członków organizacji społecznych oraz lokalnych władz z zakresu finansów i zarządzania projektami.
Wspieramy również infrastrukturę i przedsiębiorczość, szczególnie w ekoturystyce i rolnictwie ekologicznym. Działania te tworzą wiele miejsc pracy, ale są jednocześnie spójne z ochroną przyrody.

Samowystarczalność jest kluczem

Społeczności, które kiedyś utrzymywały się dzięki turystyce łowieckiej, zarabiają teraz między innymi na ekoturystyce, która generuje 40-razy większe dochody niż polowania na trofea. Zapewnia także znacznie większe zatrudnienie dla lokalnych mieszkańców.

Społeczności mogą również być samowystarczalne, poprzez produkcję własnej żywności i sprzedawanie jej do kwater turystycznych oraz sąsiednim społecznościom.

Wszystkie te działania promują harmonijne życie społeczności wiejskich graniczących z rezerwatami przyrody. Zasoby przyrodnicze nie są już postrzegania jako zagrożenie, ale jako szansa na rozwój. Wraz ze wzrostem dochodów w gminach pojawiają się instytucje opieki społecznej, takie jak ośrodki zdrowia i placówki edukacyjne.

Samochód Fundacji SAVE

Mbabe Community Camps

Fundacja SAVE założyła pierwsze pole kempingowe w Mbabe, z którego zyski są przeznaczane na lokalne projekty społeczne. Niestety, ze względu na pandemię COVID-19 obozy te są one obecnie zamknięte – mamy nadzieję, że wkrótce zostaną ponownie otwarte.

Wesprzyj nasze edukacyjne projekty w Afryce

Dowiedz się, jak możesz się zaangażować

50EUR


200EUR


500EUR


1000EUR