Nasze projekty                                                w Afryce

Nasze projekty w Afryce

Dlaczego chronimy zwierzęta w Afryce?

Liczebność emblematycznych gatunków ssaków w Afryce – lwów, hipopotamów i słoni – drastycznie maleje. Te duże ssaki pełnią ważne role ekosystemach – słonie kształtują roślinność sawann, lwy ograniczają liczebność roślinożerców, a hipopotamy wzbogacają jeziora i rzeki w niezbędne składniki odżywcze.

Niestety, jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, gatunki te mogą w ciągu kilkudziesięciu lat bezpowrotnie zniknąć z powierzchni Ziemi. By temu zapobiec, Fundacje SAVE Wildlife Conservation Fund podjęła działania na rzecz ochrony tych trzech gatunków w Afryce.


Dowiedz się więcej na temat działań, jakie podejmujemy, by chronić lwy, hipopotamy i słonie w Afryce