Ochrona lwów
w Botswanie

Ochrona lwów w Botswanie

Zagrożenia dla lwów

Jednym z największych zagrożeń dla afrykańskich lwów jest ich konflikt z hodowcami bydła. W skutek postępującej ekspansji człowieka na nowe tereny dzikie zwierzęta tracą swoje siedliska i zaczynają poszukiwać miejsca do życia oraz pokarmu na obszarach zajętych przez ludzi. Rodzi to konflikty, przeważnie z hodowcami, których zwierzęta padają łupem dzikich drapieżników. W odwecie za swoje straty i by zapobiec kolejnym hodowcy posuwają się do zabicia lwów, nie bacząc, że są one gatunkiem objętym całkowitą ochroną.

Aby zapobiec konfliktom Fundacja SAVE wspólnie z lokalnymi społecznościami w Botswanie opracowuje skuteczne rozwiązania służące lepszej ochronie stad należących do hodowców oraz wspierające współistnienie lokalnych mieszkańców i lwów.

Lars Gorschlueter z Fundacji SAVE Wildlife Conservation Fund

 „Edukacja, szkolenia i warsztaty dla lokalnej ludności, pomagają zredukować konflikt i umożliwiają współistnienie hodowców i lwów. Zależy nam na znalezieniu rozwiązania, które pozwoli afrykańskim lwom przetrwać na wolności.”

SAVE Wildlife | Tierschutz, Artenschutz und Naturschutz in Afrika Unterschrift Lars Gorschlueter_1x

Lars Gorschlüter, Prezes Zarządu

Lion in Africa
Para lwów

Działania edukacyjne

Poprzez szkolenia i warsztaty uczymy hodowców, jak prowadzić efektywny monitoring lwów i zapewnić skuteczną ochronę bydła. Organizujemy warsztaty na temat budowy bezpiecznych zagród, użytkowania systemów alarmowych oraz tropienia zwierząt. Dzięki naszym szkoleniom hodowcy nabierają umiejętności wczesnego wykrywania niebezpieczeństw oraz ostrzegania przed nimi sąsiadów. Uczą się współpracy ze strażnikami, z którymi budują tzw. zespół szybkiego reagowania.

Badania naukowe i monitoring

Prowadzimy badania naukowe oraz monitoring lwów, dzięki którym zdobywamy informacje o rozmieszczeniu i liczebności populacji, dyspersji i migracji osobników, o zwyczajach pokarmowych, chorobach i zachowaniach społecznych lwów, jak i o kłusownictwie. Ponadto we współpracy z zespołem badawczym Ministerstwa Przyrody i Parków Narodowych w Botswanie oraz Uniwersytetem Technicznym w Monachium przesiedlamy lwy z terenów hodowlanych do rezerwatów, aby uchronić je przed padnięciem ofiarą chroniących swoich stad hodowców.

Na co Fundacja SAVE przeznacza darowizny na ochronę lwów?

  • Wyposażenie techniczne do śledzenia i obserwacji lwów (obroże radio-telemetryczne, urządzenia GPS, lornetki, komputery i oprogramowanie)
  • Środki komunikacji (telefony, radia, łącza internetowe)
  • Środki transportu (pojazdy terenowe, paliwo, przeglądy techniczne, naprawy)
  • Koszty pracowników (wynagrodzenia, zakwaterowanie, posiłki, koszty podróży naukowców, asystentów i tropicieli w terenie)
  • Opieka weterynaryjna (leki, apteczki pierwszej pomocy, pułapki, środki usypiające)
  • Stypendia dla studentów z Afryki
  • Badania laboratoryjne
  • Materiały informacyjne (ulotki i broszury)

Wesprzyj ochronę lwów w Botswanie

Przekaż darowiznę