Ochrona lwóww Botswanie

Ochrona lwów w Botswanie

Zagrożenie dla lwów

Poważnym zagrożeniem dla populacji lwów jest ich konflikt z rolnikami. Poprzez postępującą ekspansję ludzi na nowe tereny dzikie zwierzęta tracą swoje siedliska. Z kolei lwy na terenach hodowlanych polują na bydło – za co w odwecie są zabijane przez rolników. By sprostać tym wyzwaniom Fundacja SAVE działa razem z lokalnymi społecznościami w Botswanie i opracowuje skuteczne rozwiązania wspierające współistnienie hodowców i lwów.

 „Edukacja, szkolenia i warsztaty dla lokalnej ludności, pomagają zredukować konflikt i umożliwiają współistnienie hodowców i lwów. Zależy nam na znalezieniu rozwiązania, które pozwoli afrykańskim lwom przetrwać na wolności.”

SAVE Wildlife | Tierschutz, Artenschutz und Naturschutz in Afrika Unterschrift Lars Gorschlueter_1x

Lars Gorschlüter, Prezes Zarządu

Działania edukacyjne

Rozwijamy umiejętności hodowców, które pozwalają na skuteczny monitoring lwów i ochronę bydła. Organizujemy warsztaty dla rolników na temat budowy zagród, funkcjonowania systemów alarmowych i tropienia zwierząt. Przeszkoleni hodowcy bydła potrafią ostrzegać sąsiadów przed zbliżającymi się lwami, a także potrafią przekazać tę informację strażnikom, działając razem z nimi jak zespół szybkiego reagowania.

Badania naukowe i obserwacje lwów

Prowadzimy badania terenowe i monitoring populacji lwów – dystrybucji i liczebności populacji, dyspersji i migracji, zwyczajów pokarmowych, zachowań społecznych, chorób i kłusownictwa. Ponadto we współpracy z zespołem badawczym Ministerstwa Przyrody i Parków Narodowych w Botswanie oraz Uniwersytetem Technicznym w Monachium przesiedlamy lwy z terenów hodowlanych, aby uchronić je przed kłusownictwem.

Na co Fundacja SAVE przeznacza darowizny na ochronę lwów?

  • Wyposażenie techniczne do śledzenia i obserwacji lwów (obroże radio-telemetryczne, urządzenia GPS, lornetki, komputery i oprogramowanie)
  • Środki komunikacji (telefony, radia, łącza internetowe)
  • Środki transportu (pojazdy terenowe, paliwo, przeglądy techniczne, naprawy)
  • Koszty pracowników (wynagrodzenia, zakwaterowanie, posiłki, koszty podróży naukowców, asystentów i tropicieli w terenie)
  • Opieka weterynaryjna (leki, apteczki pierwszej pomocy, pułapki, środki usypiające)
  • Stypendia dla studentów z Afryki
  • Badania laboratoryjne
  • Materiały informacyjne (ulotki i broszury)

Wesprzyj ochronę lwów w Botswanie

Przekaż darowiznę