25 kwietnia 2020|W Ochrona wilków, Polska

Podsumowanie zimy w Lasach Daleszyckich i Łagowskich

Tegoroczna zima była prawie całkowicie bezśnieżna, a pogoda przypominała raczej jesień niż zimę. Z powodu barku pokrywy śnieżnej nie było warunków do prowadzenia tropień. Pomimo tego wielokrotnie rejestrowaliśmy obecność wilków na podstawie tropów na błocie, odchodów, odnalezionych ofiar, wycia i nagrań wideo z umieszczonych w terenie foto-pułapek. Od początku listopada do końca marca udało nam się wytropić grupę, która liczyła 4 osobniki (tropy na błocie), foto-pułapki rejestrowały od 1 do 8 wilków, a na stymulację głosową odpowiedziało nam 4-5 osobników. Można zatem przyjąć, że rodzina wilcza zamieszkująca Lasy Daleszyckie liczyła w zimie co najmniej 8 wilków. Monitorowaliśmy również teren wokół miejsc rozrodczych z poprzednich sezonów jak również znane nam miejsce spotkań (rendez-vous). W tym miejscu udało nam się odnaleźć dużą liczbę odchodów, kilkanaście ofiar, pojedyncze tropy, znakowania moczem i wielokrotnie zarejestrowaliśmy wilki przy pomocy foto-pułapek. Otrzymaliśmy ponadto informacje od pracowników Nadleśnictwa Łagów o występowaniu wilków w lasach na wschód od Rakowa, co może wskazywać na występowanie na tamtym terenie kolejnej wilczej rodziny.

Tomasz Bracik, Jacek Major i Łukasz Tomasik