Wilcza Droga

Jak pisałem w notatce z 10 lutego, po opadach śniegu udało mi się wytropić 8 wilków w Puszczy Iłżeckiej. W trakcie tego tropienia odnalazłem oznaki cieczki u jednej z samic. Od 24 stycznia do 8 lutego udało mi się także sześciokrotne zarejestrować wilki z tej rodziny na foto-pułapkę ustawioną przy drodze leśnej. Przechodziły przed obiektywem w różnej liczbie. Najwięcej wilków pojawiło się na nagraniu z 6 lutego. Było ich sześć i wydaje mi się, że była wśród nich para rodzicielska.

Jacek Major