4 września 2020|W Ochrona wilków, Polska

Wilki w Starej Dąbrowie

Tego lata miałam okazję badać wilki w bardzo urokliwym miejscu w województwie lubuskim. Obszar Natura 2000 “Stara Dąbrowa w Korytach”, położony kilkanaście kilometrów na zachód od Świebodzina, stanowi niewielką (16 km2) część ogromnej Puszczy Rzepińskiej. Jest to zarazem jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie możemy jeszcze oglądać piękny starodrzew dębowy. Wilki są przedmiotem ochrony w tym obszarze, stąd w ramach tworzenia Planu Zadań Ochronnych obszaru należy oszacować ich liczebność. Jednak określenie liczebności wilków w ciągu zaledwie miesiąca, latem, gdy brak jest śniegu, graniczy z niemożliwością. W tej sytuacji pozostało mi jedynie spróbować nagrać wilki na foto-pułapki.

Obszar ten ze względu na swoje małe rozmiary może stanowić zaledwie 5-10% areału wilczej rodziny, więc wieszając foto-pułapki, nie liczyłam na wiele nagrań z wilkami. Jednak wilki mnie zaskoczyły – kiedy po miesiącu wróciłam, by sprawdzić kamery, okazało się, że nagrały się na każdą z nich po kilka razy! W nocy 16 sierpnia grupa 4 wilków nagrała się na dwóch foto-pułapkach położonych na drodze leśnej 2 odległości 2040 m w odstępie 15 minut. Oznacza to, że poruszały się z prędkością ponad 8 km/h. Jak widać na nagraniach, wilki nie tylko przemieszczały się kłusem, ale również zatrzymywały się na skrzyżowaniach, by znakować zapachem swoje terytorium. Jak pokazaliśmy w naszym artykule o użytkowaniu dróg przez wilki w Borach Dolnośląskich, prędkość przemieszczania się wilków po drogach zależy od ich jakości – na utwardzonych, głównych drogach leśnych może być kilkakrotnie wyższa (średnio 21.5 km/h) niż na zarośniętych, bocznych dróżkach (średnio 5.4 km/h).

Dziękuję pracownikom nadleśnictw Świebodzin i Torzym za pomoc w pracach terenowych.

Katarzyna Bojarska