Atak na zwierzęta gospodarskie w Woli Łagowskiej

30 marca 2021 otrzymaliśmy informację z Nadleśnictwa Łagów o potencjalnym ataku wilków na zwierzęta hodowlane (daniele i muflony) w miejscowości Wola Łagowska. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, wraz z Arturem Milanowskim, dokonaliśmy inspekcji miejsca zdarzenia i przeprowadziliśmy wywiad z właścicielami gospodarstwa. Ślady, które odnaleźliśmy na miejscu oraz oględziny zabitych zwierząt wskazują jednoznacznie na wilki. Zagroda, w której przetrzymywane są zwierzęta, była zbudowana solidnie, z wysokiej siatki z elektryzatorem, jednak w sposób niezabezpieczający w żadnym stopniu przed atakiem wilków. Właściciele, budując zagrodę, nie brali pod uwagę ataku wilków, ponieważ dotychczas takie ataki nie zdarzały w okolicy. Udzieliliśmy im wskazówek, w jaki sposób można zmodyfikować ogrodzenia, tak aby wilki nie mogły dostać się do środka zagrody oraz w jaki sposób monitorować ogrodzenie. Postanowili je natychmiast wdrożyć.

Jest to pierwszy, udokumentowany przypadek ataku wilków na zwierzęta gospodarskie w regionie świętokrzyskim. Ponieważ na obszarze występowania wilków w regionie hodowla zwierząt na pastwiskach należy do rzadkości, nie spodziewamy się, że szkody wśród zwierząt gospodarskich stanowiły będą w przyszłości znaczący problem w regionie. Największą liczbę ataków wilków na zwierzęta hodowlane odnotowujemy w naszym kraju na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Warmii i Mazurach. Łączna wartość odszkodowań w skali kraju wynosi około 1.2 mln złotych.

Roman Gula