Wilknet

Ataki na zwierzęta domowe i hodowlane na Podkarpaciu

Jak co roku publikujemy dane dotyczące szkód wyrządzanych przez wilki wśród zwierząt gospodarczych na Podkarpaciu, w regionie o największym nasileniu szkód w Polsce. W pierwszym półroczu 2021 roku na Podkarpaciu doszło do 34 ataków wilków na zwierzęta hodowlane. Gatunkiem najczęściej atakowanym były owce – 16 razy, bydło – 3 razy, konie – 5 razy oraz jelenie i daniele fermowe – 10 razy. Ponadto wilki atakowały też psy, jednak nie są one uwzględniane w statystykach.

Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie