Co Polacy myślą o wilkach?

Historia współistnienia ludzi i wilków to naprzemienne tępienie i odradzanie się populacji wilków. Aktualnie, od 1998 roku zwierzęta te znajdują się pod ścisłą ochroną. Jak nasze społeczeństwo postrzega to rozwiązanie? I jakie jest nastawienie Polaków wobec wilków?

(1) Nastawienie wobec wilków
• Badanie z lat 2016-2017 na mieszkańcach małych miast i leśników (łącznie 617 osób) z sześciu regionów, gdzie występują wilki, pokazuje przewagę neutralnego lub pozytywnego nastawienia do wilków. Większość respondentów lubi wilki, ceni je jako gatunek i uważa, że mają one pozytywny wpływ na ekosystemy. Większość ankietowanych nie odczuwa strachu przed wilkami.

(2) Nastawienie wobec zarządzania populacją
• Mimo neutralnego/pozytywnego nastawienia wobec wilków tylko 32% respondentów odpowiedziało, że te drapieżniki powinny być całkowicie chronione, 47% nie poparło tego rozwiązania, a 21% nie miało zdania.
• Ponad połowa (55%) respondentów poparłaby sezonowe polowania na wilki, a 50% uznała, że polowania na wilki powinny być ograniczone do określonych obszarów.
• Jednakże poparcie dla nieograniczonych polowań było niskie – wyniosło tylko 11%.

Bardziej negatywne nastawienie występowało w regionach, gdzie od dawna występują liczne populacje wilków oraz gdzie zdarzają się ataki na zwierzęta gospodarskie. Na postawy respondentów wobec wilków częściowo wpłynęła ich wiedza na temat tego gatunku oraz wartości, jakimi kierują się w stosunku do dzikich zwierząt.

Jakie wnioski wyciągnęli autorzy tego badania?
Naukowcy sugerują prowadzenie regionalnych kampanii edukacyjnych na obszarach wiejskich. Dzięki takim inicjatywom można byłoby przekazać rzetelne informacje o biologii i ekologii wilków. To pomogłoby również wyeliminować stereotypy na temat konfliktu wilk-człowiek. Wyniki potwierdzają znaczenie ograniczania konfliktów między wilkami a zwierzętami gospodarskimi (np. poprzez poprawę praktyk hodowlanych w gospodarstwach).

 

Źródło: badanie wykonane przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Instytut ochrony Przyrody PAN, Technical University of Munich i sponsorowane przez Fundację SAVE Wildlife Conservation Fund:
– Gosling E., Bojarska K., Gula R., Kuehn R. 2019. Recent arrivals or established tenants? History of wolf presence influences attitudes toward the carnivore. Wildlife Society Bulletin 43, 4: 639-650
Publikacja jest dostępna w jęz. angielskim na stronie: https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.1027

 

Magda Strzała