27 kwietnia 2019|W Ochrona wilków, Polska

Czy należy bać się wilków? – spotkanie w Starachowicach

25 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach zorganizowałem kolejne spotkanie z mieszkańcami Starachowic. Głównym tematem była dyskusja na temat lęków, jakie w społeczeństwie wywołują wilki oraz konfrontacja tych obaw z rzeczywistymi zagrożeniami ze strony tych zwierząt. Na początku przedstawiłem sytuację wilków w Polsce oraz omówiłem podstawowe fakty z biologii tych zwierząt. Następnie mówiłem o tym czy i w jakich sytuacjach wilki mogą być niebezpieczne dla ludzi oraz o sposobach postępowania w przypadku bliskich spotkań z wilkami. W dalszej części spotkania przedstawiłem wyniki monitoringu wilków w regionie świętokrzyskim oraz starałem się przybliżyć słuchaczom specyfikę pracy w terenie. Na koniec rozdałem też kilka koszulek promujących projekt. Spotkanie trwało około 2 godzin i przyciągnęło około 20 uczestników.

Jacek Major