15 listopada 2022| Ochrona wilków, Polska, Filmy

Dorastanie wilczych szczeniąt z Lasów Daleszyckich

Lato i jesień wilczej rodziny z Daleszyc.

W okresie od lipca do października wielokrotnie rejestrowaliśmy foto-pułapkami wilczą rodzinę z Lasów Daleszyckich. Rodzina składa się przynajmniej z 12 osobników – rozmnażającej się pary, co najmniej 2 innych osobników dorosłych (prawdopodobnie potomstwa z poprzedniego roku) oraz 8 szczeniąt. Pomimo znacznych różnic wielkości, wszystkie widoczne na nagraniach szczenięta wyglądały bardzo witalnie.  

Szczyt aktywności rodziny przypadał na godziny nocne, ale wilki aktywne były także rano i wieczorem. Najczęściej nagrywały się szczenięta (od 1 do 8), a największa zarejestrowana grupa liczyła 10 osobników (8 szczeniąt i 2 osobniki dorosłe). Duża liczba, dobrze odżywionych i energicznych szczeniąt, świadczy o tym, że przez całe lato i jesień dorosłe wilki efektywnie polowały, zapewne na liczne na tym terenie ssaki kopytne.

Na nagraniach widać wspólne zabawy, odpoczynek, żebranie szczeniąt o pokarm i zwracanie pokarmu przez osobniki dorosłe. Słychać też z kilka rodzajów głosów, którymi wilki porozumiewały się między sobą (warczenie, szczekanie, skomlenie i piski). Uwagę zwraca wyprostowana sylwetka, zadarte do góry ogony i przewaga fizyczna w trakcie zabawy niektórych szczeniąt. 

Zarejestrowaliśmy także ciekawe interakcje wilków z innymi zwierzętami. We wrześniu trzy wilki (jeden dorosły i dwa szczenięta) przechodziły nocą przez tamę bobrową. Będąc w połowie tamy zostały przestraszone przez bobra chlapnięciem ogona. Dorosły wilk poszedł dalej, na drugą stronę bobrowego rozlewiska, a dwójka szczeniąt się wycofała. Po opanowaniu emocji jedno ze szczeniąt dołączyło do dorosłego wilka, natomiast drugie nie podjęło już kolejnej próby pokonania tamy. 

Kolejna zarejestrowana interakcja miała miejsce na początku października. Wówczas pięć wyrośniętych, 5 miesięcznych szczeniąt zauważyło przechodzącego skrajem olsu okazałego samca łosia i od razu podążyło w jego kierunku. Drapieżniki zniknęły na moment z pola widzenia w gęstych zaroślach, a chwilę potem w panice z nich wybiegły. Łoś sprawnie przegonił całą zgraję i pokazał młodym wilkom, że nie jest dla nich partnerem do zabawy.

Autor: Tomasz Bracik