17 sierpnia 2018|W Ochrona wilków, Polska

Inwazja na Dolną Saksonię

Stacja Biologiczna Osterholz-Scharmbeck (Dolna Saksonia) zaprosiła Jörna Theuerkaufa do wygłoszenia wykładu na temat wilków. Wykład odbył się 8 sierpnia w Osterholz-Scharmbeck (20 km od Bremy), miasta z którego pochodzi Jörn. Wilki pojawiły się w Dolnej Saksonii kilka lat temu. Obecnie szacuje się, że w landzie tym bytuje 19 rodzin wilczych. W tym roku wilki rozmnażały się także na wrzosowiskach, na terenie byłej amerykańskiej bazy wojskowej – około 5 km od domu, w którym wychował się Jörn.

Wykład zgromadził około 60 słuchaczy – przyrodników, leśników, myśliwych, hodowców i dziennikarzy. Oprócz podstawowych informacji na temat biologii wilków, Jörn przedstawił wyniki naszych badań prowadzonych w Białowieży, Bieszczadach, Borach Dolnośląskich i regionie świętokrzyskim. Duża cześć wykładu dotyczyła polskich doświadczeń w koegzystencji wilków i ludzi. Prezentacja pobudziła gorącą dyskusję. Słuchaczy najbardziej interesował wpływ stałej obecności wilkow na ekosystemy leśne oraz hodowlę zwierząt. Niektórzy wyrażali nawet obawy, że wilki spowodują upadek hodowli i myślistwa. Wielu słuchaczy interesował też wpływ wilków na bioróżnorodność padlinożernych ptaków i ssaków.

Roman Gula