20 listopada 2018|W Ochrona wilków, Polska

O dużych drapieżnikach w Beskidzie Żywieckim

W październiku i listopadzie przeprowadziłam w Beskidzie Żywieckim sześć prelekcji o dużych drapieżnikach. Spotkania dotyczyły ekologii wilków, rysi i niedźwiedzi, szkód i metod zabezpieczania zwierząt gospodarskich i pasiek, procedur wypłaty odszkodowań oraz wpływu gospodarki leśnej i łowieckiej na te drapieżniki. Słuchaczami prelekcji byli pracownicy Lasów Państwowych, uczniowie szkół średnich, hodowcy zwierząt oraz mieszkańcy okolicznych gmin. Cykl prelekcji został zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach projektu “Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo w południowej części województwa śląskiego”.

Więcej informacji: http://katowice.rdos.gov.pl/ochrona-przez-edukacje

Katarzyna Bojarska