26 listopada 2018|W Ochrona wilków, Polska

O wilkach w Radomiu

W piątek 23 listopada uczestniczyłem w konferencji poświęconej wilkom w regionie świętokrzyskim. Jednodniowa konferencja została zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, przy wsparciu Fundacji SAVE Polska. Około osiemdziesięciu uczestników konferencji – pracowników Lasów Państwowych, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, RDOŚ w Kielcach i Warszawie, przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego oraz organizacji pozarządowych w tym między innymi WWF Polska – wysłuchało trzech wykładów. Pierwszy, przygotowany przez Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach Jarosława Pajdaka, dotyczył prawnych uwarunkowań zarządzania populacją wilków w Polsce. Drugim prelegentem był Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. W swoim wykładzie omówił on aktualny zasięg i liczebność populacji wilków w Polsce oraz przybliżył główne problemy zarządzania tym gatunkiem w naszym kraju. W trzecim wykładzie starałem się zapoznać słuchaczy z podstawami ekologii wilków oraz omówiłem wyniki monitoringu wilków w regionie świętokrzyskim, prowadzonego przez Fundację SAVE Polska i Muzeum i Instytut Zoologii PAN (Raport FundacjiSAVE 2018). Po wykładach rozpoczęła się dyskusja. Słuchacze byli szczególnie zainteresowani przyszłością zarządzania populacją wilków w Polsce oraz szczegółami występowania wilków regionie świętokrzyskim. Jak zazwyczaj, wiele pytań dotyczyło tego, czy wilki są groźne dla ludzi. Na zakończenie konferencji uczestnicy dostali koszulki promujące wilki w regionie świętokrzyskim, przygotowane przez Fundację SAVE Polska.

Roman Gula