Podkarpacie - szkody wśród zwierząt gospodarskich w pierwszym półroczu 2020

W pierwszym półroczu 2020 roku na Podkarpaciu doszło do 47 ataków wilków na zwierzęta hodowlane i domowe. Jest to o 13 % mniej niż w pierwszym półroczach 2019 i 2018 roku, kiedy atak wilków wystąpił 54 razy. Gatunkiem najczęściej atakowanym były owce – 24 razy. Ponadto wilki atakowały psy – 3 razy (przypadki, gdy udało się znaleźć szczątki lub inne ślady potwierdzające zabicie psów), bydło – 3 razy, konie – 2 razy oraz kozę. Wielokrotnie (14 razy) wilki atakowały także jelenie i daniele fermowe. Ataków na psy było więcej, były to jednak psy nierasowe, dla których brak jest wyceny rynkowej i dlatego nie uwzględniono ich w statystyce. Ponadto wilki uszkodziły ogrodzenia posesji, w trakcie ataku na dużego psa nierasowego (mieszaniec owczarka niemieckiego), a także w trakcie polowania na jelenia – byka w centrum jednej z wsi.

Szczegółowe dane dotyczące szkód są dostępne w RDOŚ w Rzeszowie.

Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie