9 lutego 2015|W Ochrona wilków, Polska

Rekordowo liczna wataha wilków w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Jedna z naszych fotopułapek zarejestrowała tej zimy 12 wilków w jednym kadrze! Analiza innych nagrań być może wskaże na jeszcze większą liczbę wilków w tej rodzinie. Dwa lata temu wataha ta wyprowadziła 6 młodych, a jej maksymalna liczebność zimowa wynosiła także 12 wilków. Jest to prawdopodobnie największa potwierdzona wielkość watahy odnotowana na terenie Polski. Grupa rodzinna, zwana Ruską, jest monitorowana na terenie BdPN od kilku lat. Jej areał szacujemy na około 270 km2. Fragmenty z życia watahy zarejestrowane zostały w materiale multimedialnym “Wilcza kolęda”.

Druga wataha bytująca częściowo na terenie BdPN, Stuposiańska, liczy tej zimy 8 wilków, a jej areał szacujemy również na około 270 km2. Stuposiańska żeruje często w okolicach Ustrzyk Górnych, na licznych na tym terenie grupach dzików. Wilki z obu watah chętnie wykorzystują zamarznięte rzeki, jako szlaki komunikacyjne. Często polują też na zapadającym się pod cięższymi ofiarami lodzie, gdzie udaje im się powalić nawet duże byki.
Monitoring ssaków drapieżnych – Raport BdPN
Bartosz Pirga