10 kwietnia 2019|W Ochrona wilków, Polska

Sezon na wilcze konferencje

Pod koniec marca temat wilczy dominował na spotkaniach i konferencjach. 15 Konferencja „Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie” w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (26-27 marca) poświęcona została roli drapieżników w ekosystemach leśnych. Spoglądając na program widać było od razu, które drapieżniki cieszą się największym zainteresowaniem – cały pierwszy dzień konferencji poświęcony został wilkom. Henryk Okarma w wykładzie plenarnym opowiedział o wpływie wilków na ssaki kopytne, a ja – o wilczych strategiach polowania w lasach gospodarczych. W moim wystąpieniu największe wrażenie wywarła na słuchaczach częstotliwość wchodzenia zwierząt kopytnych w ogrodzone uprawy leśne.

Kilka dni później, 30 i 31 marca, Biebrzański Park Narodowy zorganizował 69 Wszechnicę Biebrzańską pod tytułem „Nasz sąsiad wilk” z udziałem prelegentów z Instytutu Biologii Ssaków PAN, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. W moim wystąpieniu zatytułowanym „Z wilczej perspektywy – las, jelenie i ludzie” opowiadałam o behawioralnych mechanizmach unikania ludzi przez wilki w intensywnie użytkowanym lesie gospodarczym. Tematyka wilcza przyciągnęła licznych słuchaczy z całej Polski – nie wszyscy zmieścili się na sali.

Katarzyna Bojarska