11 stycznia 2018|W Ochrona wilków, Polska

Szkody w podkarpackim w 2017 roku

Łącznie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku doszło do 151 ataków wilków na zwierzęta hodowlane i domowe, co daje 11% wzrost w stosunku do roku 2016 i 18% spadek w stosunku do 2015 r. W okresie drugiego półrocza 2017 roku doszło do 115 ataków. Jest to 25 % wzrost w stosunku do drugiego półrocza 2016 roku, kiedy ataków było 92. Natomiast w stosunku do drugiego półrocza 2015 nadal zauważalny jest spadek o około 12%. Podobnie jak w poprzednich latach gatunkiem najczęściej atakowanym przez wilki były owce. Oprócz owiec w 2016 roku zostało zabitych lub poranionych 15 krów, 7 psów (przypadki potwierdzone, szczątki, inne ślady świadczące o zabiciu i zjedzeniu psów), 2 konie i 10 kóz.

Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie