Szkody wilcze na Podkarpaciu w roku 2019

W okresie drugiego półrocza (1 lipca – 31 grudnia) 2019 roku doszło do 131 ataków wilków na zwierzęta hodowlane i domowe. Jest to 6.5 % wzrost w stosunku do drugiego półrocza 2018 roku, kiedy ataków było 123 i spadek o 15.3 % w relacji do I półrocza 2017 roku. Wilki atakowały najczęściej owce (80), następnie bydło (22), konie (12), psy (9), kozy (7) i raz daniele i jelenie hodowlane.

Łącznie w całym roku 2019 doszło do 185 ataków, co daje 4.5% wzrost liczby ataków w stosunku do roku 2018 roku (177) i wzrost o 22.5% w stosunku do roku 2017 (151). Ponadto w 2019 roku miała miejsce szkoda polegająca na wyłamaniu panelu ogrodzenia zabudowanej działki przez gryzące się miedzy sobą wilki, co oprócz tropów i śladów krwi potwierdził monitoring przydomowy oraz badania DNA krwi znalezionej na miejscu zdarzenia. Zdarzenie to miało miejsce 28 stycznia 2019 roku.

Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie