Tropienia zimowe wilków w regionie świętokrzyskim

Warunki śnieżne w czasie ostatniej zimy sprzyjały tropieniu wilków. Pięcioosobowy zespół fundacji SAVE objął tropieniami 11 kompleksów leśnych. Informacje uzyskaliśmy także z nadleśnictw RDLP Radom i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jak co roku przyjęliśmy założenie, że liczebność wilków w danym kompleksie leśnym jest równa największej grupie wilków jaką udało nam się tam odnotować w trakcie tropień lub przy pomocy foto-pułapek. Jest to więc oszacowanie konserwatywne, ponieważ rodziny wilcze nie zawsze wędrują razem.

Na całym monitorowanym obszarze doliczyliśmy się 55 wilków. Tak jak w poprzednich latach największe rodziny składające się z co najmniej 8 wilków odnotowaliśmy w Puszczy Świętokrzyskiej i Puszczy Iłżeckiej. Dobre warunki śnieżne, pozwoliły nam ustalić, że terytorium rodziny z doliny Czarnej Koneckiej obejmuje także pobliskie Wzgórza Kołomańskie. W 5 rodzinach stwierdziliśmy obecność samic w okresie rui, dzięki charakterystycznym plamom krwi pozostawianym przez nie na śniegu. Szczegóły wyników liczeń możecie prześledzić na mapie.

Roman Gula