Tropienia zimowe na wschód od S7

Każdej zimy z niecierpliwością oczekujemy na opady śniegu, które pozwoliłyby nam tropić wilki. Styczeń 2021 okazał się być łaskawy i pokrywa śnieżna pozwoliła na wyruszenie w teren. Tropiliśmy wilki w różnych rejonach województwa świętokrzyskiego – ja zająłem się obszarem, który leży na wschód od drogi szybkiego ruchu S7, pomiędzy Skarżyskiem i Starachowicami. W czasie tropień udało mi się potwierdzić bytowanie 4 wilczych rodzin na tym terenie. Liczba osobników była podobna do tego co obserwowaliśmy w ubiegłym roku. W Puszczy Iłżeckiej odnotowałem tropy 8 wilków, w kompleksie Lipie pięciu, w Lasach Siekierczyńskich także pięciu, a w lasach położonych na wschód od Szydłowca (kompleks Kierz Niedźwiedzi) czterech wilków. W trakcie tropień udało mi się też potwierdzić cieczkę u samic z rodzin z terenu Puszczy Iłżeckiej i kompleksu Lipie. Mamy nadzieję, że warunki pogodowe umożliwią kontynuację tropień i uzupełnienie informacji o rodzinach, które są przez nas monitorowane.

Jacek Major