14 czerwca 2019|W Edukacja, Afryka

UNICEF wspiera SAVE we wczesnej edukacji i nauczania ekologicznego

Program Early Childhood Development Fndacji SAVE Wildlife ma na celu zachęcić dzieci w Botswanie do ochrony przyrody w młodym wieku poprzez naukę z wykorzystaniem zabawy.
W Botswanie nadal możemy znaleźć wiele gatunków dzikich zwierząt, ale wiele z nich jest zagrożonych – ponieważ polują na nie ludzie lub ich siedliska kurczą się z powodu niszczenia ich środowisk. Wczesna edukacja ekologiczna powinna promować ochronę gatunków i długoterminowo zapewnić pokojowe współistnienie ludzi i zwierząt.
Otrzymaliśmy wsparcie od UNICEF, Organizacji Charytatywnej Narodów Zjednoczonych pracującej na rzecz Dzieci. Z ich pomocą realizujemy obecnie pilotażowy projekt wczesnej edukacji ekologicznej w 17 wioskach w Botswanie, nad czym pracuje 40 nauczycieli i nauczycielek. W tym roku w programie „SAVE Playgroup” weźmie udział nawet 6000 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Edukację powinno zaczynać wcześnie. Dlatego dzieci do lat 3 są również częścią grupy docelowej. Te grupy małych dzieci będą dodatkowo pod opieką we wszystkich 17 wioskach pilotażowych SAVE. Dzięki finansowaniu warsztatów UNICEF umożliwił nam jeszcze skuteczniejsze wspieranie dzieci.
Edukacja szkolna jest ważnym elementem. Działania w zakresie umiejętności czytania i pisania mają na celu zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę. Świadectwo ukończenia szkoły nie tylko sprzyja rozwojowi osobistemu każdego dziecka, ale także zapewnia długofalowy rozwój gospodarczy kraju. SAVE i UNICEF współpracują również w sektorze zdrowia. W szczególności tutaj ważną rolę odgrywa edukacja ekologiczna. Na przykład dzieci dowiadują się, jak ważna jest czysta woda lub jak szkodliwe dla zdrowia jest niewłaściwe zarządzanie odpadami.
Współpraca pomiędzy SAVE i UNICEF zapewnia ciągłość programu. Poprzez szkolenia nauczycieli oraz regularne wymiany między wioskami uczestniczącymi w projekcie pilotażowym jest możliwe dzielenie się doświadczeniami.