11 sierpnia 2022| Ochrona wilków, Polska, Filmy

Wilki na bobrowych tamach

Budowane przez bobry tamy wykorzystywane są przez wilki i inne zwierzęta na różne sposoby. Nasza foto-pułapka przez okres kilku miesięcy rejestrowała niektóre z nich.

Nasze foto-pułapki w Lasach Daleszyckich wielokrotnie rejestrowały wilki spacerujące po tamach zbudowanych przez bobry, zarówno w dzień, jak i w nocy. Co ciekawe, po tamach przemieszczały się również inne zwierzęta: jelenie, łosie i dziki – potencjalne ofiary wilków, ale też i mniejsze drapieżniki – lisy i kuny leśne.

Wydaje się, że tamy bobrowe są chętnie wykorzystywane przez wilki do przekraczania dolin strumieni i obszarów podmokłych. Drapieżniki te niechętnie przechodzą przez otwartą, głębszą wodę, i jeżeli mają możliwość przejścia po moście, kładce, zwalonym drzewie czy tamie bobrowej, to chętnie z tego korzystają.

Tamy i kanały budowane przez bobry przyczyniają się do poprawy retencji, co jest istotne zwłaszcza w okresie letnich susz. Dzięki bobrom zarówno wilki, jak i inne zwierzęta, mają zapewniony stały zapas wody pitnej, a w środowisku stworzonym przez te gryzonie znajduje się bogata baza pokarmowa dla zwierząt roślinożernych oraz miejsca, w których zwierzyna może zażywać kąpieli wodnych i błotnych. Ponadto podniesienie poziomu wody przez bobry wpływa na zwiększenie bioróżnorodności i sprawia, że teren wokół żeremi staje się bardziej niedostępny dla ludzi, dzięki czemu bytująca tam zwierzyna czuje się bezpieczniej.

Wilki wykorzystują tamy również do polowania na bobry, a na stworzonych przez nie rozlewiskach także na ssaki kopytne.   

 

Nagrania: T. Bracik, M. Wlazło, P. Gola  

Tekst: Tomasz Bracik