13 lutego 2017|W Ochrona wilków, Polska

Wilki na Wzgórzach Kołomańskich

Wzgórza Kołomańskie to zachodnia część Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Informacje o wilkach w tym rejonie docierały do nas od jakiegoś czasu. Patrolując ten obszar na rowerze w grudniu 2016 znalazłem w dwóch miejscach świeże odchody wilków. Na początku lutego Artur Milanowski znalazł na Wzgórzach świeże tropy trzech wilków odciśnięte na śniegu. W ten weekend Artur również tropił wilki w tym rejonie. Tym razem odnalazł tropy pary wilków, które dość intensywnie znakowały teren moczem. Mocz jednego z wilków był zabarwiony na czerwono. Była to prawdopodobnie samica, która miała cieczkę. Wszystko wskazuje zatem na to, ze na Wzgórzach Kołomańskich bytuje obecnie co najmniej para wilków, która będzie się rozmnażać.

Roman Gula