Wilki w Bieszczadzkim Parku Narodowym

W najnowszym numerze Roczników Bieszczadzkich publikujemy wyniki monitoringu wilków na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny Parku. W latach 2006 ‑ 2020 monitorowaliśmy przy pomocy tropień, telemetrii i fotopułapek 4 grupy rodzinne wilków bytujące na obszarze 903 km2. Liczba wilków wahała się od 15 do 45 osobników, przy zagęszczeniach 2.6-3.0 osobnika/km2. Monitorowane watahy wychowywały od 4 do 10 szczeniąt. Wilki polowały głównie na jelenie (84%) oraz dziki (10%) i sarny (5%) oraz sporadycznie na małe ssaki.

Szczegóły w artykule: B. Pirga i T. Polakiewicz 2020. Dynamika liczebności grup rodzinnych wilków Canus lupus w Bieszczadach Wysokich w latach 2006-2020. Roczniki Bieszczadzkie 28: 69-94.

Bartosz Pirga