17 kwietnia 2020|W Ochrona wilków, Polska

Wilki w lasach między Skarżyskiem a Starachowicami

Kompleks leśny Lipie to obszar położony między Skarżyskiem i Starachowicami, na zachód od drogi krajowej nr 9. Obecność wilków w tych lasach odnotowywaliśmy od kilku lat. Były to tropy, odchody i obserwacje – maksymalnie 3 wilków. Także służby leśne potwierdzały stałą obecność wilków na tym obszarze. W tym roku po raz pierwszy udało nam się zarejestrować dwukrotnie wilki z rodziny zamieszkującej ten kompleks leśny. Były to dwa wilki i jeden osobnik, który szybko przebiegł przed foto-pułapką. Na zwolnionym filmie widać jak efektywnie porusza się wydłużonym kłusem, nie zmieniając praktycznie położenia środka ciężkości. W takim truchcie wilki osiągają prędkość od 9-12 km/h, którą mogą utrzymać przez długi czas. Dzięki tak energetycznie wydajnemu sposobowi poruszania się wilki mogą patrolować rozległe terytoria (100-300 km2) i migrować na znaczne odległości (nawet ponad 1000 km).

Jacek Major