Wilki w regionie świętokrzyskim - raport nr 9

Nasz raport „Wilki w regionie świętokrzyskim” jest już dostępny! Obejmuje 2 sezony reprodukcyjne od 01.04.2019 do 31.10.2020 w 11 kompleksach leśnych na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Przygotowaliśmy dla Was krótkie podsumowanie:

  •  Bezśnieżna zima 2019/20 nie pozwoliła przeprowadzić systematycznych tropień wilków i oszacować zimowej liczebności wilków. Mimo to odnotowaliśmy tropy i odchody wilków i nagrywaliśmy wilki na foto-pułapki.
  •  Latem 2019 roku udokumentowaliśmy rozmnażanie się wilków w 3 kompleksach leśnych (Puszczy Świętokrzyskiej, Puszczy Iłżeckiej i Lasach Daleszyckich). Latem 2020 udokumentowaliśmy reprodukcję 5 rodzin w Puszczy Świętokrzyskiej, Puszczy Iłżeckiej, Kompleksie Lipie, Lasach Przysuskich oraz w lasach na północny-wschód od Iłży.
  • W 2020 roku odłowiliśmy pierwszego wilka w regionie i rozpoczęliśmy monitoring telemetryczny populacji.
  •  W monitoringu brało udział 5 osób. W terenie spędziliśmy łącznie około 200 dni.
  • W ramach edukacji w ostatnim roku zamieściliśmy na stronie WILKnet 47 notatek ilustrowanych zdjęciami, rycinami i materiałami wideo. Katarzyna Bojarska poprowadziła 4 wykłady. Opublikowaliśmy 2 artykuły naukowe i 2 popularno-naukowe.

Więcej informacji w raporcie – zapraszamy do lektury!

Magda Strzała