13 listopada 2018|W Ochrona wilków, Polska

Wrażenia po wilczej konferencji w Minnesocie

W dniach 11 – 14 października razem z Joanną Sulich uczestniczyłyśmy w International Wolf Symposium, czyli najważniejszej cyklicznej międzynarodowej konferencji poświęconej wilkom. W tym roku konferencja zorganizowana została przez International Wolf Center w Minneapolis i zgromadziła prawie 500 osób z ponad 20 krajów. Wykłady plenarne dotyczyły między innymi sytuacji wilków w różnych rejonach świata, niedawno rozpoczętej reintrodukcji wilków na wyspie Isle Royale na jeziorze Górnym, kontroli szkód powodowanych przez wilki oraz taksonomicznych i genetycznych zawiłości wśród północnoamerykańskich wilków. Dodatkowo, podczas sesji równoległych słuchacze mogli wybrać spośród ponad 90 wystąpień dotyczących ekologii wilków, ich występowania na świecie, problemów zarządzania populacjami, interakcji wilków i ludzi oraz edukacji dotyczącej wilków. Nasz zespół przedstawił dwie prezentacje dotyczące zachowania wilków w Borach Dolnośląskich. Moja dotyczyła wykorzystania przez wilki grodzonych upraw leśnych do polowania, natomiast Joanna opowiadała o znaczeniu gęstej sieci dróg leśnych dla znakowania i poruszania się wilków w obrębie terytorium. W zamykającej konferencję prelekcji David Mech krytycznie zanalizował niektóre obiegowe opinie na temat wilków. Najciekawsze mity, które omówił to: (1) Czy wilki zabijają dla sportu? (2) Czy eliminacja wilków prowadzi do zwiększenia częstotliwości ataków na zwierzęta gospodarskie? (3) Czy wilki mogą wychowywać ludzkie dzieci?

Katarzyna Bojarska