Współpraca pomiędzy SAVE a Uniwersytetem Technicznym w Monachium w zakresie ochrony lwów w Botswanie

Według badania naukowego IUCN populacja lwów afrykańskich spadła aż o 43% pomiędzy rokiem 1993 a 2018. Oznacza to, że z poziomu 200 000 lwów żyjących na wolności 25 lat temu, ich liczba spadła do nieco ponad 22 000 osobników. Spadek liczebności lwów jest większy niż jakiegokolwiek innego gatunku, włącznie z nosorożcem.
Głównym celem SAVE jest wdrożenie intensywnego programu wymiany pomysłów ze społecznościami, w których toczy się konflikt z lwami, aby wypromować pokojowe współistnienie rolników oraz drapieżników czy wszystkich innych dzikich zwierząt na tym obszarze. Zależy nam na opracowaniu rozwiązania, które sprawi, że afrykański lew zawsze będzie miał swoje miejsce na naszej planecie.
Edukacja dla ochrony przyrody
• Rozwój potencjału rolników: szkolenia skierowane do osób, które mają odgrywać główną rolę w propagowaniu pokojowego współistnienia ludzi i drapieżników; warsztaty dla rolników, demonstracje kraali, nauka tropienia śladów i rozwijania systemu ostrzeżeń. Przeszkolone osoby towarzyszące / farmerzy będą w stanie ostrzegać hodowców bydła przed zbliżającymi się lwami, a także szkolić strażników, aby działali oni jako zespół szybkiego reagowania w celu uniknięcia niepożądanych incydentów między lwami a lokalną społecznością.
• Edukacja ekologiczna w szkołach, której celem jest nauczanie o lwach, w tym o tropieniu lwich śladów i o możliwościach koegzystencji z nim, a także organizacja gier o lwiej tematyce w celu silniejszego zaangażowania wszystkich członków klasy.
• Problemy z chwytaniem i wypuszczaniem lwów na wolność
We współpracy z zespołem badawczym Ministerstwa Przyrody i Parków Narodowych oraz Politechniki w Monachium będziemy przesiedlać lwy z terenów gospodarstw, aby uchronić je przed odwetowymi zabójstwami przez rolników.
Monitorujemy lwy za pomocą obroży satelitarnych, aby można było w porę ostrzec hodowców bydła, że lwy wchodzą na ich pastwiska lub się do nich zbliżają. Monitoring ten pozwala również na identyfikację zmian zachodzących w populacji lwów, umożliwiając adaptacyjne zarządzanie programem ich ochrony. Należy zorganizować mobilne warsztaty dla członków społeczności oraz szkolenia dla rolników w zakresie systemu ostrzegawczego przed lwami. Działalność tę można przekształcić w naukowy projekt badawczy.
• Długoterminowe utrzymywanie zdrowej i zrównoważonej populacji lwów w Botswanie i KAZA TFCA: Kavango–Zambezi Transfrontier Conservation Area
Wymiana raportów i partnerstwo z KAZA TFCA
• Rozwój mobilnego schronienia dla lwów, aby zapewnić opiekę nad lwami zranionymi przez rolników lub inne dzikie zwierzęta
• Wsparcie dla punktów strażniczych Ministerstwa Przyrody i Parków Narodowych i sieci radiowej, wyposażenie i pokrycie kosztów operacyjnych oraz infrastruktury monitoringowej. Wsparcie to pomoże chronić lwy i ich ofiary przed kłusownictwem. Oznacza to, że przywrócenie skutecznego zarządzania w parkach i rezerwatach ma kluczowe znaczenie dla przyszłości dzikiej przyrody w kraju.