21 października 2022| Ochrona wilków, Polska, Wilk Geralt

Geralt dotarł do Lasów Janowskich

Geralt wędrowiec, wilk w trakcie dyspersji, którego kroki śledzimy dzięki obroży GPS, dotarł już do Lasów Janowskich na wschodzie Polski.

Położone na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego Lasy Janowskie stanowią część Puszczy Solskiej i są królestwem żywicznych borów sosnowych. Tworzą jeden z najbardziej rozległych kompleksów leśnych w Polsce, będący domem dla licznych gatunków zwierząt. To także ważna ostoja ptaków, w tym zagrożonego w naszym kraju wyginięciem głuszca.  

W 2021 roku reintrodukowano tu żubry, a we wrześniu tego roku na świat przyszło pierwsze dziko urodzone żubrzątko. Mieszkają tu także wilki. Szacuje się, że w Lasach Janowskich żyją 3-4 wilcze rodziny, więc Geralt może mieć trudności w osiedleniu się na ich terytorium.

Warto wspomnieć, że ze względu na walory przyrodnicze i historyczne od wielu lat planowane jest utworzenie na tym obszarze Janowskiego Parku Narodowego. 

 

Autor: Joanna

Autor zdjęcia: Jerzy Artur Lobo