Podkarpacie - szkody wśród zwierząt gospodarskich w pierwszym półroczu 2019

W pierwszym półroczu 2019 roku doszło do 54 ataków wilków na zwierzęta hodowlane i domowe. Jest to taka sama liczba szkód jak w pierwszym półroczu 2018 roku i wzrost o 30,6% w relacji do pierwszego półrocza 2017 roku, kiedy wilki atakowały zwierzęta hodowlane 34 razy. Gatunkiem najczęściej atakowanym przez wilki w były owce – 29 razy, psy – 9 potwierdzonych przypadków (odnaleźliśmy szczątki psa lub inne ślady potwierdzające zabicie przez wilki), bydło – 7, konie – , daniele – 2 oraz jedna koza.

Ponadto w wyniku walki miedzy wilkami zostało zniszczone ogrodzenie panelowe. Potwierdziliśmy to na podstawie tropów, nagrań wideo-monitoringu i badaniach DNA krwi z miejsca zdarzenia.

Szczegółowe dane do tyczące szkód są dostępne w RDOŚ w Rzeszowie.

Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie