Spotkanie z dziećmi w Marcinkowie

W ramach naszej fundacji staramy się propagować proekologiczne postawy i uczyć szacunku do wszystkich istot żywych oraz środowiska, w którym żyją. Z przyjemnością przyjęliśmy więc zaproszenie od Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie, aby poprowadzić spotkanie przyrodnicze dla dzieci i ich rodziców.

Spotkanie odbyło się 12 kwietnia i zostało zorganizowane Panią Martę Blicharz Salamon z Fundacji Kukułeczka. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z rodzicami. Tematem przewodnim były oczywiście wilki. Rozmawialiśmy również o wkładzie lokalnej społeczności w ochronę przyrody, kładąc szczególny nacisk na szkodliwość wypalania traw w okresie wiosennym.  

“Czy należy bać się wilka?” oraz “Czy wilk jest tak naprawdę straszny?” – to dwa tematy, które zdecydowanie dominowały podczas spotkania. Staraliśmy się w przystępny sposób przekazać naszą wiedzę o wilkach, obnażyć stereotypy i mity na temat ich zachowań i kontaktów z człowiekiem. Zapoznaliśmy dzieci z działaniami, które prowadzimy na rzecz ochrony wilków na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowaliśmy też krótkie filmiki z naszej pracy w terenie.

Na zakończenie spotkania zorganizowaliśmy mały konkurs na temat wilków. W nagrodę, za poprawne odpowiedzi i aktywność podczas spotkania, wręczyliśmy dzieciom koszulki z logo naszego projektu. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do lepszego postrzegania wilków nie tylko wśród dzieci, ale także ich rodziców.

Autor: Jacek Major