3 lipca 2017|W Ochrona wilków, Polska

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

W dniu 28 czerwca 2017 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wraz z firmą KRAMEKO sp. z o.o. zorganizował w siedzibie Ministerstwa Środowiska seminarium “Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”. Budżet projektu, którego realizacja będzie trwała 3 lata (2017-2020) to 3 mln złotych, pochodzące głównie (2,5 mln) z funduszy Unii Europejskiej. Seminarium miało na celu przedstawienie oraz przedyskutowanie dotychczasowych i przyszłych założeń metodycznych monitoringu wilka i rysia w Polsce oraz obecnego stanu populacji tych gatunków. Program pdf

Prezentacje: Metodyka Ryś, Stan Populacji Ryś, Metodyka Wilk, Stan Populacji Wilk, Baza Pokarmowa, Monitoring Genetyczny, Wilk w Kulturze

 

Roman Gula i Marcin Czerny