Szkody wilcze na Podkarpaciu - podsumowanie 2021 roku

Raport ze szkód wyrządzonych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich i psów na Podkarpaciu.

Analiza danych z 2021 roku wyraźnie wskazuje, że poziom szkód wyrządzanych przez wilki pozostaje na podobnym poziomie i nie zwiększa się. Liczba ataków wilków na zwierzęta gospodarskie w 2021 roku wyniosła 132 i była porównywalna z rokiem 2020 (135 ataków), a niższa niż w latach poprzednich (167 ataków w 2019, 166 w 2018), mimo iż liczebność wilków na Podkarpaciu zdaje się systematycznie rosnąć.

Wedle danych z drugiego półrocza 2021 roku (1 lipca – 31 grudnia) doszło w tym okresie do 98 ataków wilków na zwierzęta gospodarskie. Jest to niewielki wzrost w stosunku do drugiego półrocza 2020 roku, kiedy ataków było 91. Natomiast w stosunku do drugiego półrocza 2019 roku, kiedy ataków było 122, jest to spadek aż o 26%.

Najczęściej atakowanymi przez wilki gatunkami w drugiej połowie 2021 roku były owce (68 ataków), a następnie bydło (7), konie (6), kozy (4) oraz daniele i jelenie hodowlane (12).

Podsumowując cały rok 2021 r., potwierdzonych ataków na zwierzęta gospodarskie było 132. Dodatkowo zanotowano 108 ataków wilków na psy na terenie obejścia, oraz około 30 zgłoszeń pojawienia się wilków między zabudowaniami lub w bliskiej odległości od ludzi.

Źródło: Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie