Szkody wilcze na Podkarpaciu w roku 2020

W drugim półroczu 2020 (1 lipca – 31 grudnia) doszło do 96 ataków wilków na zwierzęta hodowlane i domowe. Jest to 26.7% spadek w stosunku do drugiego półrocza 2019 roku kiedy ataków było 131. Natomiast w stosunku do drugiego półrocza 2018 roku jest to spadek o 21,95% (123 ataki). Najczęściej atakowane przez wilki były owce (65), bydło (11), konie (4), psy (5), kozy (4) oraz daniele i jelenie hodowlane (12). Jak co roku wilki częściej niż wykazują nasze statystyki atakowały psy, jednak wielu poszkodowanych nie zgłaszało roszczeń do RDOŚ, ze względu na brak możliwości określenia wartości psów nierasowych (nie zakupionych w legalnej hodowli).

Łącznie w całym roku 2020 doszło do 143 ataków wilków, co daje 22.7% spadek w stosunku do roku 2019 (185) i 19.2% spadek w stosunku do roku 2018.

Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie