31 października 2022| Ochrona wilków, Polska, Wilk Geralt

Wędrówka Geralta - kierunek Lwów

Noszący obrożę GPS wilk Geralt wciąż wędruje przez zachodnią Ukrainę.

Geralt w swojej wędrówce na wschód odbił niedawno wyraźnie w kierunku Lwowa. W okolicach tego dużego ukraińskiego miasta znaleźć może głównie pola uprawne, ale i całkiem sporo większych i mniejszych kompleksów leśnych.

Co ciekawe, z jakiegoś powodu wilk upodobał sobie raczej łąki i tereny naturalizowane, niż starsze lasy. Szybko przeszedł przez duży kompleks koło miejscowości Żółkiew i zatrzymał się na kilka dni na terenach porolnych w sąsiedztwie niedużej rzeki. Mapy wskazują, że w okolicy nie ma zbyt wielu zabudowań ani silnej działalności człowieka, więc Geralt może spokojnie odpocząć przed dalszą wędrówką.

Domyślamy się, że miejscówka odpowiada mu także pod kątem bazy pokarmowej, być może w postaci bobrów zamieszkujących okoliczne rzeki i stawy. 

*Geralt to wilk w trakcie dyspersji (migracji), czyli poszukiwania własnego miejsca na osiedlenie się i założenie rodziny.

Autor: Joanna