Wilki i ich ofiary na krzyżujących się szlakach, cz. II

Jak pisaliśmy w notatce „Wilki i ich ofiary na krzyżujących się szlakach” z 14 września 2019 roku ssaki kopytne można zarejestrować w tych samych miejscach, w których pojawiają się wilki.

Tym razem przedstawiamy materiał zarejestrowany przy pomocy foto-pułapki umieszczonej w jednym miejscu, w okresie od 14 lipca do 23 października. Foto-pułapka była umieszczona na skrzyżowaniu kilku ścieżek używanych przez różne gatunki zwierząt, w pobliżu miejsca, gdzie rozmnażają się wilki. Co ciekawe były to także osobniki młodociane – cielęta, warchlaki. Wilki i łosie nagrywały się częściej nocą, dziki rejestrowane były najczęściej za dnia, jelenie tylko za dnia, natomiast sarny zarówno nocą, jak i za dnia. Wilki zarejestrowaliśmy w tej lokalizacji 43 razy – było to 1-6 osobników. Aż 19 razy nagrały się łosie, – 4 osobniki wędrujące razem. Równie często nagrywały się dziki – 18 razy, od 1 aż do 10 osobników razem. Jelenie i sarny nagrywały się znacznie rzadziej: jelenie 5 razy (1-2 osobniki) i sarny 4 razy – zawsze pojedyncze osobniki.

Autor: Tomasz Bracik