Szkody wilcze na Podkarpaciu w 2022 roku

Podsumowanie szkód spowodowanych przez wilki w 2022 roku na terenie województwa podkarpackiego.

W 2022 roku doszło do 154 ataków wilków na zwierzęta hodowlane i domowe, za które wypłacane jest odszkodowanie. Jako, że w poprzednim roku 2021 doszło do 149 ataków, a w 2020 do 143, można powiedzieć, że liczba szkód wilczych na Podkarpaciu utrzymuje się na stałym poziomie. Przypomnijmy, że we wcześniejszych latach szkód było więcej: 185 w 2019 roku i 177 w 2017. 

Wśród gatunków zwierząt domowych i hodowlanych najczęściej atakowanymi w 2022 roku przez wilki były owce (78), następnie bydło (45), konie (5), psy rasowe (16), kozy (5) oraz daniele i jelenie hodowlane (5). Ponadto w trakcie ataków wilków na zwierzęta zostało uszkodzone mienie w postaci ogrodzenia z siatki elektrycznej oraz kojca dla psa. 

W 2022 roku odnotowano również 207 zgłoszeń dotyczących tzw. sytuacji konfliktowych, takich jak zabite psy nierasowe na terenie zabudowań (55 zgłoszeń), przebywanie wilków między zabudowaniami lub w bliskiej odległości od ludzi albo zjedzenie przez wilki jeleni czy saren na terenie zabudowanym. Z informacji, które docierają do nas pośrednio, można wnioskować, że liczba psów nierasowych zabijanych przez wilki jest większa, ale właściciele ich nie zgłaszają, gdyż nie należy się za nie odszkodowanie. 

Autor: Hubert Fedyń, RDOŚ w Rzeszowie