Akcja ratunkowa hipopotamów się powiodła!

Akcja ratunkowa hipopotamów się powiodła!

Dziękujemy naszym darczyńcom za wsparcie w ratowaniu hipopotamów w Botswanie. Podczas wielkiej suszy 168 hipopotamów utkwiło, szukając wody.

Wraz z Ministerstwem Przyrody i Parków Narodowych (DWNP – Department of Wildlife & National Parks) oraz lokalnymi przedsiębiorstwami pracowaliśmy nad uzupełnieniem wodopoju wykorzystywanego przez hipopotamy. Pompa zasilana energią słoneczną dostarczała do punktu wodnego 46 000 litrów wody co 10 godzin. Dzięki temu hipopotamy otrzymywały wodę, aż do czasu ich dalszej migracji latem 2020 roku.

Od listopada 2019 roku codziennie dostarczano hipopotamom około 30-50 kg siana na jedno zwierzę. Ze względu na koszty część siana została sprowadzona z Republiki Południowej Afryki. Wspólnie z DWNP opracowaliśmy plan zaopatrzenia i monitoringu. Umożliwiło to naszym zespołom naprzemienne i niezależne sprawdzanie stanu zwierząt i wody. W czerwcu 2020 roku dorzecze zostało napełnione poprzez Okawango wystarczającą ilością wody, a zwierzęta mogły samodzielnie ruszyć dalej.

Akcja niesienia pomocy została bardzo pozytywnie przyjęta przez miejscową ludność – mimo iż oni sami cierpią z powodu skutków suszy, która zagraża ich uprawom i zwierzętom gospodarskim. To dla nas ważny krok naprzód: środki takie jak dostarczanie pożywienia przynoszą co prawda krótkotrwały sukces, ale stanowią one symboliczną siłę naszego działania. Chęć pomocy lokalnej społeczności pokazuje, że są oni świadomi tego, jak ważny dla ich życia jest funkcjonujący ekosystem i że można dokonać zmian poprzez ukierunkowane działania – to właśnie ta świadomość jest potrzebna, aby chronić przyrodę w dłuższej perspektywie.

Hipopotamy z Nxaraga Hippo Pool ucieszyły się również z wylewu rzeki Thamalakane, ponieważ oznaczało to więcej wody i swobodę ruchu w kanale rzeki. Teraz, podczas wylewu, kiedy hipopotamy kontynuowały swoją wędrówkę, wodociąg został zatrzymany. Sprzęt może być używany przez społeczność wioski Nxaraga do przyszłych projektów. Jest to bardzo udane przedsięwzięcie, które mogliśmy zrealizować dzięki Twojemu ogromnemu wsparciu!


Kalendarz 2020: jeden prezent – wielu obdarowanych

24 października 2020|W Fundacja SAVE, Afryka, Botswana, Ochrona przyrody

Kalendarz 2020: jeden prezent – wielu obdarowanych

Również w tym roku otrzymujemy cenne wsparcie od stowarzyszenia SHARE FOR SMILES. Sprzedają oni swoje popularne foto kalendarze na potrzeby naszych projektów w Afryce Południowej. Z dochodów uzyskanych z kalendarzy możemy sfinansować kolejny ośrodek edukacyjny w Botswanie – a tym samym wnieść istotny wkład w ochronę przyrody i dzikich zwierząt.
Dwanaście impresji z różnych krajów afrykańskich, imponujące krajobrazy i rzadkie dzikie zwierzęta budzą nie tylko tęsknotę za odległymi terenami, ale także poczucie znaczenia tej wyjątkowej przyrody. Dzięki kalendarzowi afrykańskiemu nasi partnerzy z SHARE FOR SMILES oferują osobom prywatnym i firmom znaczący prezent. Zaczyna się to od produkcji przyjaznej dla środowiska, druku neutralnego dla klimatu i obejmuje integracyjne projekty Lebenshilfe Werkstätten Regionu 10 sp. z o.o.

Prezent mający duże znaczenie
Od 2014 roku współpracujemy z organizacją non-profit z Bawarii. Prawie rok temu, po udanej współpracy, udało nam się otworzyć Botshelo Trust Learning Center. Kalendarz SFS Afryka powinien nam teraz pomóc w utworzeniu centrum pomocy i edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w Matsaudi.
Ta mała wioska licząca około 1000 mieszkańców znajduje się w delcie Okawango, nad rzeką Thamalakane oraz wzdłuż głównej drogi prowadzącej do rezerwatu dzikich zwierząt Moremi i Parku Narodowego Chobe. Jest to kolejny obszar, w którym ludzie i dzikie zwierzęta spotykają się lub raczej razem dzielą ograniczoną przestrzeń życiową. W obszarach nazwanych przez nas Wildlife Contact Areas wspieramy lokalnych mieszkańców dzięki programom edukacyjnym i rozwojowym. Chcemy tworzyć fundamenty, które umożliwią ludziom życie w harmonii z naturą. W naszych ośrodkach szkoleniowych SAVE, ochrona gatunków i środowiska jest zatem integralną częścią programu nauczania.
Kalendarz Afryka można zamówić bezpośrednio na stronie SHARE FOR SMILES.


Pakiet przetrwania w czasach koronawirusa

24 września 2020|W Afryka

Pakiet przetrwania w czasach koronawirusa

Pandemia koronawirusa dotarła również do Botswany. Prawdą jest, że kraj ten jest znacznie mniej dotknięty tym kryzysem niż inne; niska gęstość zaludnienia zapobiegła większemu rozprzestrzenianiu się choroby. Niemniej jednak konsekwencje pandemii mocno wpłynęły na ten kraj. Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa sprawiają, że nie ma turystów. A turystyka ma kluczowe znaczenie dla większości mieszkańców – zwłaszcza na północnym wschodzie. Ludzie pracują w domkach turystycznych na safari lub zarabiają na życie, oferując usługi turystom.

SAVE dostrzegł ten problem, gdy po raz pierwszy zdał sobie sprawę z kłusownictwa, które nie dotyczyło kości słoniowej ani rogów nosorożca, ale dostarczyło mięso. Tak zwane bushmeat-kłusownictwo jest wyraźnym wskaźnikiem głodu.
Z reguły planujemy indywidualne projekty w bardzo ukierunkowany sposób i tworzymy trwałe programy edukacyjne; tutaj jednak musieliśmy podjąć natychmiastowe działania. W odpowiedzi na tę trudną sytuację zorganizowaliśmy pakiety żywnościowe dla rodzin. Paczka zawierająca produkty spożywcze, takie jak mąka kukurydziana, olej i makaron, a także niektóre artykuły higieniczne pomagają jednej rodzinie przez okres dwóch miesięcy. SAVE przekazał 300 paczek w czerwcu w wiosce Nxaraga. Przedstawiciel wioski Gaolatlhe Kgosigaenyatswe oficjalnie przyjął darowiznę dla Nxaraga i podziękował kierowniczce projektu SAVE Wildlife, Wabotlhe Letubo, za wsparcie.


Ekstremalna susza: SAVE zapewnia potrzebną pomoc w Nxaraga

Ekstremalna susza: SAVE zapewnia potrzebną pomoc w Nxaraga

Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie to nie są nic nieznaczące, abstrakcyjne terminy w Botswanie, ale rzeczywistość, którą odczuwa się każdego dnia. Jest to trudna sytuacja nie tylko dla ludzi, ale także – a może przede wszystkim – dla żyjących tam dzikich zwierząt.

Prezes Fundacji Lars Gorschlüter właśnie wrócił z corocznej podróży z kraju, w którym prowadzimy główne projekty. W jego bagażu znajdują się między innymi wrażenia z okolic Nxaragi, które nie tylko zrobiły na nas wrażenie, ale także w niektórych przypadkach nami wstrząsnęły.

W Botswanie panuje susza, która utrzymuje się od lat i na niektórych obszarach całkowicie wysuszyła rzeki. Stanowi to śmiertelną pułapkę dla zwierząt, które zawsze wędrują w okolicach wody. Widokiem nie do zniesienia na obszarze Nxaraga jest śmierć niezliczonych hipopotamów z powodu braku wody i związanym z tym brakiem pożywienia. Nxaraga znajduje się około 20 kilometrów od Maun, zwanego „Bramą do delty Okawango”, gdzie znajduje się biuro SAVE Botswana.

Kilka tygodni temu lokalni pracownicy wraz z Ministerstwem Przyrody i Parków Narodowych rozpoczęli prace nad wyschniętą niecką w lagunie Nxaichaa w Nxaraga.

Jednym z naszych niezbędnych działań, które może być dosłownie tylko kroplą w morzu potrzeb – nawet jeśli wiąże się z dostarczeniem ton siana: jest karmienie dzikich zwierząt w Afryce. To może być niezwyczajny i niesamowity widok, ale te hipopotamy rzeczywiście żyją na wolności. „Do punktu karmienia podchodziły one całymi rodzinami, prawie w ogóle nie bały się kontaktu. Musiały one odczuwać naprawdę duży głód”, mówi Lars Gorschlüter.


Edukacja ekologiczna w Afryce

UNICEF wspiera SAVE we wczesnej edukacji i nauczania ekologicznego

14 czerwca 2019|W Afryka, Edukacja

UNICEF wspiera SAVE we wczesnej edukacji i nauczania ekologicznego

Program Early Childhood Development Fndacji SAVE Wildlife ma na celu zachęcić dzieci w Botswanie do ochrony przyrody w młodym wieku poprzez naukę z wykorzystaniem zabawy.
W Botswanie nadal możemy znaleźć wiele gatunków dzikich zwierząt, ale wiele z nich jest zagrożonych – ponieważ polują na nie ludzie lub ich siedliska kurczą się z powodu niszczenia ich środowisk. Wczesna edukacja ekologiczna powinna promować ochronę gatunków i długoterminowo zapewnić pokojowe współistnienie ludzi i zwierząt.
Otrzymaliśmy wsparcie od UNICEF, Organizacji Charytatywnej Narodów Zjednoczonych pracującej na rzecz Dzieci. Z ich pomocą realizujemy obecnie pilotażowy projekt wczesnej edukacji ekologicznej w 17 wioskach w Botswanie, nad czym pracuje 40 nauczycieli i nauczycielek. W tym roku w programie „SAVE Playgroup” weźmie udział nawet 6000 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Edukację powinno zaczynać wcześnie. Dlatego dzieci do lat 3 są również częścią grupy docelowej. Te grupy małych dzieci będą dodatkowo pod opieką we wszystkich 17 wioskach pilotażowych SAVE. Dzięki finansowaniu warsztatów UNICEF umożliwił nam jeszcze skuteczniejsze wspieranie dzieci.
Edukacja szkolna jest ważnym elementem. Działania w zakresie umiejętności czytania i pisania mają na celu zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę. Świadectwo ukończenia szkoły nie tylko sprzyja rozwojowi osobistemu każdego dziecka, ale także zapewnia długofalowy rozwój gospodarczy kraju. SAVE i UNICEF współpracują również w sektorze zdrowia. W szczególności tutaj ważną rolę odgrywa edukacja ekologiczna. Na przykład dzieci dowiadują się, jak ważna jest czysta woda lub jak szkodliwe dla zdrowia jest niewłaściwe zarządzanie odpadami.
Współpraca pomiędzy SAVE i UNICEF zapewnia ciągłość programu. Poprzez szkolenia nauczycieli oraz regularne wymiany między wioskami uczestniczącymi w projekcie pilotażowym jest możliwe dzielenie się doświadczeniami.


SAVE wspiera edukację ekologiczną w Botswanie

SAVE wspiera edukację ekologiczną w Botswanie

Kolejny kamień milowy został wyznaczony przez SAVE w Botswanie 6 lipca 2018 roku. Centrum edukacyjne Botshelo Trust, które SAVE sfinansowało wraz z organizacją Share for Smiles, zostało ponownie otwarte w Shakawe. Sześć lat temu pożar całkowicie zniszczył tę placówkę, pozbawiając tym samym wiele dzieci bezpiecznego miejsca do różnych zajęć edukacyjnych.
Podczas uroczystości otwarcia wystąpił minister edukacji Arone Bagalatia, który w swoim przemówieniu pochwalił ważną pracę SAVE i ocenił ją jako wielki atut dla regionu. Podkreślił to, że z projektów korzystały nie tylko dzieci, ale także marginalizowane grupy z okolicy. W imieniu rządu minister podziękował Larsowi Gorschlueterowi, Prezesowi SAVE, za wspaniałą pracę, jaką ta Fundacja ekologiczna wykonuje w sektorze edukacji i zapewnił o jego dalszym wsparciu ze strony ministerstwa. Tobias Bader i jego żona reprezentowali partnerską organizację Share for Smiles. W obchodach wzięło również udział wiele rodzin z okolicy, które uczestniczyły w urozmaiconym programie zaprezentowanym przez dzieci z grupy Botshelo.


Projekt miejsc kempingowych SAVE został otwarty w Botswanie

7 listopada 2018|W Botswana, Afryka

Projekt miejsc kempingowych SAVE został otwarty w Botswanie

Wakacje z Big Five w zgodzie z naturą
Organizacja ochrony przyrody SAVE Wildlife Conservation Fund sfinansowała trzy kempingi w Botswanie, które zostały otwarte przed rozpoczęciem sezonu na podróże do Afryki Południowej. Dla podróżników, którzy chcą uciec przed zimą, kempingi umożliwiają spokojny pobyt, a jednocześnie pomagają miejscowej ludności otrzymać źródło dochodu.
The Big Five: w Botswanie chronione parki narodowe dbają o to, by dzikie zwierzęta, takie jak słoń, nosorożec, bawół, lew i lampart – tak zwana wielka piątka – ale także wiele innych dzikich zwierząt nadal żyła w prawie nienaruszonej przyrodzie. To przyciąga turystów i generuje dochody.
Ale zwłaszcza w parkach narodowych i w ich okolicy interesy osób zajmujących się ochroną przyrody i zwierząt często kolidują z interesami ludzi tam mieszkających. Jak dotąd lokalna ludność czerpała dochody z turystyki w niewielkim stopniu. A zwierzęta, które są obecnie chronione gatunkowo, od dawna były dla nich źródłem pożywienia, na które się poluje i zjada. Poprzez różne działania i projekty edukacyjne Fundacja SAVE zwiększa świadomość na temat gatunków i ochrony przyrody w regionie. O tym, że ludzie i zwierzęta żyją w pokojowym współistnieniu, a nawet mogą zarabiać dzięki obecności zwierząt, świadczą nowe miejsca kempingowe.
Dzięki finansowemu i technicznemu wsparciu ze strony SAVE w społeczności Mababe nad rzeką Khwai w północnej części Botswany w ciągu ostatnich trzech lat powstały trzy „Community-Campsites”. Projekt ten był wspierany przez Ministerstwo Turystyki Botswany i został uwieńczony otrzymaniem licencji turystycznej.
Pola kempingowe w Xanakgaei Campsite, Dijara Campsite i Dizhana Campsite to idylliczne miejsca położone nad rzeką Khwai, które są teraz otwarte dla prywatnych turystów. Każdy z kempingów na obrzeżach Parków Narodowych Chobe i Moremi oferuje miejsca dla maksymalnie 100 turystów. Dochody z rezerwacji należą w pełni do społeczności i zostają przeznaczane na inne projekty społeczne oraz te związane z ochroną przyrody.
Więcej informacji o miejscach kempingowych znajdą Państwo tutaj: www.mababe-community-camps.com


SAVE Wildlife Lernbuch

Program nauczania SAVE Early Childhood Development

9 maja 2017|W Edukacja, Afryka

Program nauczania SAVE Early Childhood Development

Specjalnie opracowany podręcznik wspiera nauczycieli SAVE w przygotowywaniu dzieci w wieku od czterech do sześciu lat do nauki w szkole.

Program nauczania zawiera informacje na temat organizowania praktycznych codziennych zajęć dla grup przedszkolnych, plany lekcji na okres jednego roku, przejrzystą listę koncepcji nauczania i wymaganych umiejętności, tematy nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym skoncentrowane na przyrodę i środowisko, piosenki dla dzieci, wskazówki i pomysły dla nauczycieli, podstawowe materiały dydaktyczne oraz wytyczne dotyczące oceniania.